• 24/03/4/7 Extrême-Orient SOGO Zhongxiao Hall (Taiwan)
  • 4/10~21 Magasin Far East SOGO Tianma (Taiwan)
  • 4/23 à 5/10 Xinguang Sanyue Taichung Zhonggang Store (Taiwan)